Co to są ustawienia rodzinne?

Ustawienia rodzinne zwane również ustawieniami rodowymi Hellingera od nazwiska twórcy tej koncepcji, stanowi jedno z bardziej kontrowersyjnych podejść do zdrowia oraz sposobów diagnozowania chorób o podłożu psychicznym i późniejszego ich leczenia. Z podejściem tym zgadza się m.in. Instytut Medycyny Funkcjonalnej, który skupia się na procesie zdrowienia poprzez przywracanie równowagi fizjologicznej i biochemicznej organizmu.

Na czym polegają ustawienia rodzinne (ustawienia rodowe Hellingera)?

Zgodnie z koncepcją ustawień rodowych Hellingera symboliczne ulokowanie obcej osoby w miejscu członka rodziny chorego, umożliwia współodczuwanie analogicznych emocji i stanów. Dzięki temu realne staje się by psychoterapeuta niejako wszedł w krąg rodziny i uporządkował negatywne emocje, które zaburzają relacje. Podejście to jest również niejednokrotnie wykorzystywane w procesie leczenia traum i blokad psychicznych, powstałych w efekcie ciężkich i wypartych przeżyć wczesnego dzieciństwa.

Jakie są efekty stosowania ustawień rodzinnych (ustawień rodowych Hellingera)?

Mimo iż koncepcja ustawień rodowych nie jest powszechnie uznawaną metodą diagnozowania i leczenia, to jednak specjaliści chorób psychicznych, którzy zdecydowali się ją zastosować w terapii swoich pacjentów, zauważają znaczącą poprawę ich stanu.

Jest to także dobre narzędzie do budowania trwałej i poprawionej jakości życia – zdiagnozowanie problemów i utajnionych traum umożliwia stopniowe wprowadzanie zmian.

Ważne jednak jest aby tego rodzaju terapię stosował specjalista, posiadający szeroką wiedzę dziedzinową. Tylko bowiem znajomość metod i wyciągania wniosków z zachodzących procesów pozwoli na skuteczne dochodzenie pacjenta do zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *