W czym osobom niepełnosprawnym pomogą staże zawodowe?

Badania statystyczne pokazują, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce kształtuje się na poziomie 26%. Oznacza to, że jedynie co czwarta osoba nie w pełni sprawna jest aktywna zawodowo. Jest to zwykle spowodowane niechęcią ze strony pracodawców do zatrudniania osób posiadających grupę inwalidzką. Staże zawodowe finansowane ze środków unijnych lub budżetu państwa to dla niepełnosprawnych szansa na aktywizację zawodową i przekonanie pracodawców do siebie.

Zdarza się, że przedsiębiorcy, którzy początkowo nieufnie patrzyli na stażystów z grupą inwalidzką, w trakcie trwania stażu dostrzegają, że są oni kompetentni w pracy i chętnie zatrudniają ich na umowę o pracę. Zawarcie takiej umowy to dla niepełnosprawnego szansa na zarobienie dodatkowych pieniędzy, podniesienie standardu życia i zwiększenie poczucia własnej wartości.

Staż jako początek kariery zawodowej

Staż zawodowy to dla wielu osób jedyna szansa na rozpoczęcie kariery zawodowej. Wykonywanie takich czynności jak sprzątanie biur w Katowicach nie jest dla niepełnosprawnych żadną ujmą, a raczej szansą na normalne życie. Staż to najprostszy sposób na zdobycie doświadczenia niezbędnego do tego, aby zaistnieć na rynku pracy. Bardzo często zdarza się, że niepełnosprawni, którzy początkowo pracowali za pensję minimalną, z czasem awansowali, otrzymując lepsze stanowiska i wynagrodzenia. Warto pamiętać, że wiele osób z niepełnosprawnością jest długotrwale bezrobotna i wcale nie szuka zatrudnienia. Staż zawodowy to najprostszy sposób na poznanie nowych ludzi, nawiązanie ciekawych relacji i powrót do normalnego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *