Jak dbać o przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo ważne dla środowiska. Służą do oczyszczania ścieków bytowych i usuwania z nich szkodliwych substancji. Biopreparaty mogą być stosowane do usuwania z wody osadów, które stanowią duży problem w tych oczyszczalniach. Biopreparaty stosuje się również w celu poprawy efektywności procesów zachodzących w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Biopreparaty

Biopreparaty do oczyszczalni przydomowych przeznaczone są do usuwania związków węgla, azotu i fosforu oraz innych zanieczyszczeń wody (obecność metali ciężkich). Biopreparaty poprawiają jakość ścieków odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni. Biopreparaty i biokatalizatory nie zanieczyszczają środowiska i są stosowane do oczyszczania ścieków ze źródeł domowych. Dotyczy to wody ze zlewów kuchennych, wanien i pryszniców, wanien do prania, odpływów podłogowych itp. Biopreparaty stosuje się w następujących przypadkach:

  • gdy występują problemy z jakością wody odprowadzanej z przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • gdy występuje zwiększone obciążenie przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • gdy istnieje potrzeba zmniejszenia ilości terenu zajmowanego przez przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jak działają biopreparaty?

Głównym celem jest zmniejszenie ilości substancji organicznych w wodzie poprzez rozbicie tłuszczów, olejów i smarów (FOG) na drobne kropelki, które można łatwo usunąć za pomocą środków mechanicznych, takich jak obrotowy filtr bębnowy. Powstały osad może być następnie poddany dalszej obróbce z wykorzystaniem fermentacji tlenowej lub beztlenowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *