Co to jest służebność przesyłu?

Na wielu działkach znajdują się urządzenia lub linie przesyłowe, z których przedsiębiorcy mogą korzystać w celu ich eksploatacji, konserwacji, czy naprawy. Z tego powodu osoby, na których posesjach znajdują się, np. słupy wysokiego napięcia, czy infrastruktura gazowa mogą ubiegać się o odszkodowanie i ustanowienie służebności przesyłu. Prawne uregulowanie sytuacji pozwala właścicielom działek na uzyskanie rekompensaty. W polskim prawie służebność przesyłu funkcjonuje zaledwie od kilkunastu lat, przez co wiele osób może wciąż udostępniać swoją nieruchomość bez stosownej umowy.

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie?

Nieruchomości, na których terenie znajdują się sieci przesyłowe, tracą na swojej wartości i są mniej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Z tego powodu właściciele takich działek mogą ubiegać się o ustanowienie służebności przesyłu. Pozwala ona uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu użytkowania gruntu przez firmy. Jeżeli wcześniej między przedsiębiorcą a właścicielem ziemi nie było zawartej umowy, można ubiegać się o odszkodowanie. Coraz większa liczba tego typu spraw kończy się w postępowaniu przedsądowym. Istotne jest jednak wcześniejsze oszacowanie wysokości odszkodowania, w czym pomóc mogą kancelarie prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *