Przystosowanie instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych

Coraz więcej instytucji zostanie przekształconych w sposób umożliwiających korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne, w tym także z niepełnosprawnościami w narządzie ruchu. Usuwanie barier architektonicznych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań i urządzeń jest podstawowym sposobem na ich dostosowanie.

Bariery architektoniczne – i nie tylko

Podstawowe sprawy warte uwagi w trakcie dostosowywania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych to przede wszystkim: schody, progi, różnice w poziomach na poszczególnych kondygnacjach. Uciążliwe okazują się także zbyt wysoko postawione blaty, szafki, półki oraz niedostosowane drzwi, z niezbyt wygodnymi w użytku klamkami. Także łazienka, szatnia i inne pomieszczenia dedykowane dla odwiedzających powinny zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Równie istotna jest likwidacja barier w komunikowaniu się. Chodzi o niewłaściwie wybrane urządzenia i tablice informacyjne, a także nieprzeszkolonych pracowników lub źle zorganizowane stanowiska pracy. Przeprowadzając odpowiednie szkolenia, masz możliwość zlikwidować powtarzające się sytuacje trudne oraz usprawnić przekazywanie informacji potrzebnych do obsługi danego petenta. 

Pomoc w dostosowaniu instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych

W celu wprowadzenia odpowiednich zmian architektonicznych oraz strukturalnych (związanych z organizacją pracy w danym miejscu) można skorzystać ze specjalnych systemów dofinansowania uruchamianych przez PFRON. Dofinansowanie może obejmować różne działania związane z organizacją pracy w danym miejscu, przekształcaniem stanowisk pracy, organizacją szkoleń oraz zakupem urządzeń dedykowanych do obsługi osób niepełnosprawnych w danym budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *