Oczyszczanie ścieków w zakładzie przemysłowym – jak o nie zadbać?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu większość ścieków wytwarzanych w zakładach produkcyjnych trafiała do rowów i rzek, doprowadzając do zanieczyszczenia wód. Obecnie takie działanie jest niedopuszczalne. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska narzucają na firmy obowiązek oczyszczania nieczystości.

Definicja ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe to zgodnie z obowiązującą definicją zanieczyszczenia powstające w związku z prowadzoną działalnością handlową, produkcyjną, transportową lub usługową. Ich skład oraz poziom stężenia może być zróżnicowany w zależności od profilu firmy i branży, która je wytwarza. Określenie parametrów ilościowych oraz jakościowych ścieków pozwala wybrać skuteczny sposób ich oczyszczania i bezpiecznego odprowadzania do środowiska naturalnego.

Neutralizacja ścieków przemysłowych

Neutralizację ścieków umożliwiają oczyszczalnie. W zakładach przemysłowych mogą funkcjonować oczyszczalnie mechaniczne, chemiczne i fizykochemiczne oraz biologiczne. Pierwsze z wymienionych wykorzystują kratki i sita do usuwania większych zanieczyszczeń. Drugie pozwalają neutralizować metale ciężkie i związki organiczne.

W przypadku oczyszczalni biologicznych proces oczyszczania przeprowadzany jest w zbiornikach zawierających bakterie tlenowe i beztlenowe, które skutecznie rozkładają ścieki. Szczegółowe informacje na temat nowoczesnych metod znaleźć można m.in. na stronie https://www.tegal.pl/technologie/oczyszczanie-sciekow/. Nowoczesne oczyszczalnie są wydajne i pozwalają ograniczyć ilość wody zużywanej w procesie produkcyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *