Jak firma może uzyskać tzw. biały certyfikat?

Biały Certyfikat (BC), a właściwie Świadectwo Efektywności Energetycznej, wydawany jest przez Urząd Regulacji Energetyki (na mocy ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.) w zamian za zmniejszenie zużycia energii. Po co przedsiębiorstwu białe certyfikaty? Otrzymanymi świadectwami można obracać na TGE (Towarowej Giełdzie Energii). Jednostką wartości BC jest toe (tona oleju ekwiwalentnego) równa 41,868 GJ. Zatem za zaoszczędzenie 1 toe otrzymuje się jeden biały certyfikat.

Jak pozyskać świadectwo efektywności energetycznej

Należy zacząć od tego, kto właściwie może ubiegać się o białe certyfikaty. Wsparcie może otrzymać podmiot, który planuje przedsięwzięcie energooszczędne. Jeżeli modernizacja jest już realizowana, nie można się ubiegać o przyznanie certyfikatu. Ponadto oszczędności z tytułu zrealizowanej inwestycji nie mogą być niższe niż 10 toe rocznie. Więcej informacji o świadectwach, ich uzyskaniu oraz rodzajach inwestycji znajduje się na stronie https://go-big.com.pl/efektywnosc-energetyczna/biale-certyfikaty/. Firma ta oferuje kompleksowe przeprowadzenie klienta przez proces pozyskiwania białych certyfikatów (wszystkie niżej wymienione kroki).

Aby otrzymać BC, należy:

– przeprowadzić audyt efektywności energetycznej,

– złożyć wniosek o wydanie świadectwa oraz wymagane załączniki,

– zrealizować zaplanowane przedsięwzięcie,

– przeprowadzić powykonawczy audyt efektywności energetycznej (w przypadku oszczędności większych niż 100 toe),

– zawiadomić URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, wnioskować o zapisanie świadectw na TGE.

Po przejściu tej procedury zostaje już tylko sprzedaż świadectw za pośrednictwem domu maklerskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *