Jak prawidłowo powinny się poruszać osoby będące w strefie zamieszkania?

Strefy zamieszkania znajduje się zwykle na dużych osiedlach, ale również w pobliżu domków jednorodzinnych. W tego typu miejscach piesi mają szczególne prawa, natomiast kierowcy zobligowani są do przestrzegania dodatkowych przepisów, które mają przede wszystkim za zadanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Powinno oni przede wszystkim pamiętać, że w tych strefach piesi mają bezwzględne pierwszeństwo nad kierowcami.

Patrz na znaki drogowe

Zasady poruszania się w strefie zamieszkania znajdują się w przepisach ruchu drogowego. Można je również odczytywać ze znajdujących się tam znaków. Główną zasadą jest ograniczenie prędkości do 20 km/h. Wynika to z możliwości poruszania się pieszych na całej szerokości jezdni. Przekraczając tę prędkość nie tylko łamiemy przepisy, ale również narażamy życie i zdrowie pozostałych uczestników ruchu. Ważnym znakiem jest również koniec strefy zamieszkania, który informuje o wyjeździe z niej, ale również o tym, że włączamy się właśnie do ruchu. To z kolei nakazuje prowadzącym pojazd ustąpienie pierwszeństwa pozostałym uczestnikom ruchu, którzy poruszają się pod drodze. Aby zachować bezpieczeństwo, należy uważnie obserwować drogę i nie przeoczyć znaku D-41. Nieświadomy wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę, na której nie obowiązuje już reguła prawej ręki, może zakończyć się kolizją, a nawet wypadkiem. Pamiętając jednak o tych wszystkich zasadach, można uniknąć groźnych sytuacji i zapewnić sobie oraz pozostałym osobom bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *