Dlaczego wykonywanie pomiarów elektrycznych jest takie ważne?

W dzisiejszych czasach w niemal każdym budynku mieszkalnym i użytkowym znajduje się instalacja elektryczna. Powinna być ona koniecznie regularnie sprawdzana pod kątem sprawności, gdyż w przeciwnym razie trzeba się liczyć z rozmaitymi negatywnymi konsekwencjami. Musi o to zadbać właściciel danej nieruchomości albo jej bezpośredni zarządca. W wykonywaniu profesjonalnych pomiarów elektrycznych specjalizuje się m.in. firma, którą znajdziemy na stronie http://inelt.pl/pomiary-badania-elektryczne/.

Gwarancja pełnego bezpieczeństwa

Podstawowe rodzaje pomiarów elektrycznych to przede wszystkim weryfikacja rezystancji izolacji i uziomów, badanie natężenia prądu, a także ocena stanu technicznego wyłącznika różnicowo-prądowego i wszelkich urządzeń podłączonych do gniazdka. Duże znaczenie ma ponadto pomiar napięcia oraz impedancji pętli zwarcia. Według obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa takie badania należy przeprowadzać co 5 lat, chyba że instalacja funkcjonuje w wyjątkowo szkodliwych warunkach (silny wiatr, częste wyładowania atmosferyczne, ponadprzeciętnie wysokie temperatury itp.). W takiej sytuacji zaleca się wezwanie specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami co roku. Pamiętajmy, że zaniechanie pomiarów wiąże się z ryzykiem nieotrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego w razie uszkodzenia budynku lub uszczerbku na zdrowiu (przechowywanie protokołów to nasz obowiązek). Dodatkowo istnieje zagrożenie w postaci sporej kary finansowej nałożonej przez Państwową Inspekcję Pracy bądź Straż Pożarną. Oczywiście najgorszym możliwym skutkiem jest przypadkowe porażenie prądem, mogące się zakończyć nawet śmiercią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *