Dlaczego wykonywanie pomiarów elektrycznych jest takie ważne?

W dzisiejszych czasach w niemal każdym budynku mieszkalnym i użytkowym znajduje się instalacja elektryczna. Powinna być ona koniecznie regularnie sprawdzana pod kątem sprawności, gdyż w przeciwnym razie trzeba się liczyć z rozmaitymi negatywnymi konsekwencjami. Musi o to zadbać właściciel danej nieruchomości albo jej bezpośredni zarządca. W wykonywaniu profesjonalnych pomiarów elektrycznych specjalizuje się m.in. firma, którą znajdziemy na stronie http://inelt.pl/pomiary-badania-elektryczne/.

Gwarancja pełnego bezpieczeństwa

Podstawowe rodzaje pomiarów elektrycznych to przede wszystkim weryfikacja rezystancji izolacji i uziomów, badanie natężenia prądu, a także ocena stanu technicznego wyłącznika różnicowo-prądowego i wszelkich urządzeń podłączonych do gniazdka. Duże znaczenie ma ponadto pomiar napięcia oraz impedancji pętli zwarcia. Według obowiązujących w naszym kraju przepisów prawa takie badania należy przeprowadzać co 5 lat, chyba że instalacja funkcjonuje w wyjątkowo szkodliwych warunkach (silny wiatr, częste wyładowania atmosferyczne, ponadprzeciętnie wysokie temperatury itp.). W takiej sytuacji zaleca się wezwanie specjalisty z odpowiednimi uprawnieniami co roku. Pamiętajmy, że zaniechanie pomiarów wiąże się z ryzykiem nieotrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego w razie uszkodzenia budynku lub uszczerbku na zdrowiu (przechowywanie protokołów to nasz obowiązek). Dodatkowo istnieje zagrożenie w postaci sporej kary finansowej nałożonej przez Państwową Inspekcję Pracy bądź Straż Pożarną. Oczywiście najgorszym możliwym skutkiem jest przypadkowe porażenie prądem, mogące się zakończyć nawet śmiercią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *